brainstorm


Det pågår en storm i min hjärna, en barinstorm.